Vuxna människor som inte kan skriva

Sett eller sätt, streck eller sträck? Jag ser det på många ställen och ofta. Tidningsartiklar och stora bloggar jag läser vars innehavare också skriver böcker, alltså personer som har att skriva som jobb. Hur svårt kan det vara?! 

Sett - kommer från "se" och har därmed att göra med vilken synvinkel man har på något. 

Sätt - på vilket sätt. Beskriver hur något görs. 

Streck - ja ett streck. ----------------- en linje. 

Sträck - kan avse en sträcka i tid eller längd, "jag körde i ett sträck ända till Kosovo". Kan också avse något som är sträckt som en tvättlina eller ett brutet ben som ligger i sträck. 

PUNKT. 

//Sofia 

Kommentera här: